Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Инвестиционен план за дете „Инвестирай в бъдещето на децата си“

Всеки се стреми да даде на децата си силен старт и добра основа за бъдеще, изпълнено с възможности. Важно е да им осигурим добро образование, а защо не и начален капитал, с който да стъпят в истинския живот. 

Безплатна консултация

Инвестиционен план за дете „Инвестирай в бъдещето на децата си“

Какво представлява Инвестиционен план за дете?

Специално разработен детски инвестиционен план, който съчетава спестявания и инвестиции в едно. Средствата се инвестират месечно в избран от вас фонд, с възможност за постигане на добра доходност при минимален риск чрез закупуване на дялове на различна цена.

Характеристики и как работи?

Инвестиционният план в полза на дете се сключва от законен представител, родител или настойник на името на малолетно лице. Средствата се инвестират автоматично и на предварително избрана дата от сметка на законния представител в полза на малолетното лице.

 

  • Минимална сума на месец 20 EUR/USD
  • 100 % отстъпка от входяща такса
  • Възраст на детето при сключване от 1 до 14 годишна възраст
  • Срок на инвестиционния план до навършване на пълнолетие на детето

Пример

 

UCB-Infografiki-Spestoven-plan-za-dete-Chart-01-2024.png UCB-Infografiki-Spestoven-plan-za-dete-chart-txt-01-2024.png

ПримерMSCI World (Morgan Stanley Capital International) е глобален индекс на фондовия пазар. Той следи представянето на над 1600 големи и средни компании в развити страни по целия свят.  Използва се като сравнителен показател за глобалните фондове.

Графиката представя симулация на инвестиция в MSCI World на база на реални исторически данни за периода от януари 2019 г. до декември 2023 г. с месечна вноска от 50 EUR. В края на периода вложителят би разполагал с 3626 EUR.

*Важно за инвеститорите: Предишните резултати от дейността на Фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и да се понижат без гаранция за печалба и при съществуването на риска за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Информацията е само с илюстративна цел и не е съвет за извършване на сделки с финансови инструменти. Счита се, че всеки инвеститор взима самостоятелно решение да инвестира и/или да сключва други сделки с дялове във взаимни фондове. УниКредит Булбанк АД не извършва дейност по предоставяне на инвестиционни съвети.

Какви са предимствата?

Продуктът дава възможност да инвестирате в широка гама от фондове от най-големите дружества на активи в света, като вие определяте сумата, която ще заделяте месечно. Сред предимствата на Инвестиционния план за дете са:

 

1. Алтернатива за дългосрочно спестяване на детските спестовни сметки

3. Прозрачност при управлението на инвестициите и балансиран риск при потенциал за доходност

6. Инвестиране на малка сума всеки месец във водещи световни компании

 

2. Автоматичен превод от вашата сметка на определена от вас дата по инвестиционния план

4. Възможност за постигане на добра доходност при минимален риск чрез закупуване на дялове във взаимни фондове на различна цена

5. Професионално управление на инвестираните средства

Как можете да заявите Инвестиционен план за дете "Инвестирай в бъдещето на децата си"

Можете да се възползвате от безплатна дистанционна консултация с експерт на банката. За да откриете инвестиционен план за дете, е необходимо да посетите банков клон на УниКредит Булбанк.

Често задавани въпроси

Взаимните фондове са най-широко използваната форма на спестяване и инвестиране в света. Инвеститорите имат достъп до световните финансови пазари и участващите в тях компании. Сред  основните предимства на взаимните фондове са:

  • прозрачност  и професионално управление  на инвестициите
  • диверсификация на риска
  • достъп до вашите средства при необходимост

Децата могат да разполагат със средствата при навършване на 18-годишна възраст.

Преди навършване на пълнолетие на детето, средствата могат да се ползват от законния представител единствено чрез предоставяне на решение от районен съд по реда на Семейния кодекс.


piggy-bank.png

Наръчник "Моите спестявания"

Независимо в кой етап от живота се намирате, спестяването на средства винаги звучи като добра идея. Ето няколко изпробвани практики за по-бързо и лесно поддържане на спестовна сметка.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ