Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Регистрационен агент

Регистрационен агент

Какво представлява

УниКредит Булбанк е една от малкото банки в страната, които оперират като регистрационен агент. Банката може да издава дубликати на депозитарни разписки, да извършва процедури по унаследяване и дарения.

Предимства

  • Регистриране на сделки с финансови инструменти, предварително сключени между страните
  • Прехвърляне на безналични финансови инструменти регистрирани в Централен Депозитар АД, в случай на дарение или наследство
  • Промяна на данните на собственика на безналични финансови инструменти, промяна на грешни данни
  • Запитване към ЦД АД за актуално състояние на даден портфейл
  • Издаване на дубликати на удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилата и разпоредбите на съответната депозитарна институция

Важно: Обхватът на услугите изключва държавни облигации, емитирани от Министерството на финансите.

Къде може да ни намерите

Клонове, чрез които УниКредит Булбанк предлага инвестиционно посредничество.

Свържете се с нас

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

За контакти

  • Телефон икона +359 2 9320 132 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 131 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 130 на цената на един градски разговор