Потребителски кредит „Donna“

Вземете потребителски кредит „Donna“ - с преференции за майки с деца до 3 години.

 • Бърз отговор при кандидатстване
 • Намаление на лихвата и на погасителната вноска по главницата за една година от периода на майчинството
 • Прозрачност без скрити такси и комисиони

Характеристики

Срок

До 10 години

Валута

Лева и евро

Минимален размер

1000 лева/500 евро

Максимален размер

50 000 лева/25 000 евро

Обезпечение

 • Превод на работна заплата

 • Поръчителство

Такси и комисиони

Таксата за разглеждане зависи от типа на потребителския кредит, за който кандидатствате, и се финансира

За какво можете да ползвате кредита?

 • Свободно време - екскурзии, почивки
 • Здравни услуги и грижа за тялото
 • Обзавеждане
 • Следдипломна и професионална квалификация
 • Зъболекарски услуги
 • Пластична хирургия

Условия и документи

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.

За ползване на преференция клиентката представя акт за раждане/осиновяване на детето (Удостоверение за раждане).

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж от минимум 1 година
 • Чист доход не по-малък от 300 лв. месечно
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити
 • Да отговаряте на индивидуалните изисквания на продукта

Допълнителна информация

Лихвена методология
Пазарни лихвени индекси

Кандидатстване

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.
 2. Попълнете искане за кредит на физически лица.
 3. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка.

Допълнителни продукти