Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Лесно е да живеем в енергийно ефективна сграда

Във връзка с тенденциите на пазара, социална ангажираност по отношение на екологията и пестенето на енергия, както и нуждите и интересите на все повече клиенти към покупката на енергийно ефективни жилища, разработихме нова инициатива при ипотечното кредитиране.

Лесно е да живеем в енергийно ефективна сграда

Какво конкретно получавате вие?

 

Специална лихвена отстъпка при закупуване на жилище в сграда с енергийна ефективност клас А или по-висок, удостоверено с предоставяне на копие на Сертификат за енергийна ефективност.

 

Кои сгради имат сертификат за енергийна ефективност?

Сертификатът за енергийна ефективност се издава въз основа на енергийните характеристики на сградата след завършване на строителството преди въвеждането й в експлоатация.

Всички новопостроени сгради след 2010 г. имат енергийния сертификат или след изпълнение на енергоспестяващи мерки или извършване на строителни и монтажни работи, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата.

 

Как мога да получа копие на Сертификат за енергийна ефективност?

  • От Строителя на сградата.
  • От Общината по местонахождение на сградата.
  • В техническия паспорт на сградата.

 

Вижте как изглежда Сертификата за енергийна ефективност.

 

Знаете ли, че високо енергийните сгради имат и преференции относно данък сграда:

Ако сертификатът е с категория „А” освобождаването от данък сгради става за период от 7 години. В случай, че в сградата е изпълнена мярка за използване на възобновяеми енергийни източници този срок се увеличава на 10 години.


Не пропускайте да научите повече за инициативата чрез дистанционна консултация.