Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Зелена ипотека

Във връзка с тенденциите на пазара, социална ангажираност по отношение на екологията и пестенето на енергия, както и нуждите и интересите на все повече клиенти към покупката на енергийно ефективни жилища, разработихме нова инициатива при ипотечното кредитиране.

Запитване

Зелена ипотека

Предимства

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Допълнителна лихвена отстъпка по вашия ипотечен кредит

 

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Преференции относно данък сгради

 

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Значително по-ниски разходи за битови сметки

 

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Енергийно ефективният имот има по-висока стойност

 

 

Зелена отстъпка в лихвата

Получавате специална зелена лихвена отстъпка при закупуване на жилище в сграда с енергийна ефективност клас А или по-висок, удостоверено с предоставяне на копие на сертификат за енергийна ефективност.

 

Сертификат за енергийна ефективност

Сертификатът за енергийна ефективност се издава въз основа на енергийните характеристики на сградата след завършване на строителството и преди въвеждането ѝ в експлоатация. Всички новопостроени сгради след 2010 г. имат енергиен сертификат или придобиват такъв след изпълнение на енергоспестяващи мерки и извършване на строително-монтажни дейности, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата.

От къде мога да получа копие на сертификат за енергийна ефективност?

 

  • От строителната компания, построила сградата.
  • От общината по местонахождение на сградата.
  • В техническия паспорт на сградата.

 


ML-Green-Ico-Docs.png

  Вижте как изглежда Сертификата за енергийна ефективност.

Допълнителни ползи

 

Знаете ли че:

 

  • Енергийните сгради от висок клас имат и преференции относно размера на данък сгради.
  • Ако сертификатът е с категория „А”, освобождаването от данък сгради става за период от 7 години. В случай че в сградата е изпълнена мярка за използване на възобновяеми енергийни източници, този срок се увеличава на 10 години.
  • Положително влияние върху околната среда и намаляване на парниковите газове.
  • Получавате оптимален комфорт, тишина и добър микроклимат.