Детски и младежки карти

Младежките карти са международни дебитни карти с безконтактна функционалност и специален дизайн, които осигуряват защитен достъп до вашите средства.

Дебитна карта Mastercard Kids

 • Допълнителна Debit Mastercard Kids за деца от 10 до 14 години. Издава се към основна Debit Mastercard на родител/настойник
 • Възможност за контрол върху разходите от страна на родителя
 • Бързо и лесно безконтактно плащане на ежедневните покупки
 • Без такси при издаване, обслужване и използване на картата на ПОС терминал в страната и чужбина
 • Автоматично участие в Програма PLUS трупате и харчите точки при покупка с карта в партньорската ни мрежа

Дебитна карта Mastercard Kids

 • Допълнителна Debit Mastercard Kids за деца от 10 до 14 години. Издава се към основна Debit Mastercard на родител/настойник
 • Възможност за контрол върху разходите от страна на родителя
 • Бързо и лесно безконтактно плащане на ежедневните покупки
 • Без такси при издаване, обслужване и използване на картата на ПОС терминал в страната и чужбина
 • Автоматично участие в Програма PLUS трупате и харчите точки при покупка с карта в партньорската ни мрежа

Дебитна карта Mastercard Teens

 • Основна или допълнителна Debit Mastercard Teens за тийнейджъри от 14 до 18 години
 • Възможност за контрол върху разходите от страна на родителя
 • Бързо и лесно безконтактно плащане на ежедневните покупки
 • Без такси при издаване и използване на картата на ПОС терминал в страната и чужбина
 • Автоматично участие в Програма PLUS трупате и харчите точки при покупка с карта в партньорската ни мрежа

Дебитна карта Mastercard Teens

 • Основна или допълнителна Debit Mastercard Teens за тийнейджъри от 14 до 18 години
 • Възможност за контрол върху разходите от страна на родителя
 • Бързо и лесно безконтактно плащане на ежедневните покупки
 • Без такси при издаване и използване на картата на ПОС терминал в страната и чужбина
 • Автоматично участие в Програма PLUS трупате и харчите точки при покупка с карта в партньорската ни мрежа

Дебитна карта Mastercard Youngsters

 • Основна карта Debit Mastercard Youngsters за младежи от 18 до 25 години
 • Бързо и лесно безконтактно плащане на ежедневни покупки
 • Възможност за управление на картата през Булбанк Мобайл
 • Автоматично участие в Програма PLUS трупате и харчите точки при покупка с карта в партньорската ни мрежа

Дебитна карта Mastercard Youngsters

 • Основна карта Debit Mastercard Youngsters за младежи от 18 до 25 години
 • Бързо и лесно безконтактно плащане на ежедневни покупки
 • Възможност за управление на картата през Булбанк Мобайл
 • Автоматично участие в Програма PLUS трупате и харчите точки при покупка с карта в партньорската ни мрежа

Изберете « сравнете » за да добавите още карти от списъка

повече детайли по-малко детайли

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл