Платежна сметка за основни операции

Предимства

 • Издаване на само една международна дебитна карта по сметката в лева с бранд MasterCard
 • С нея могат да се нареждат всички видове операции, допустими от българското законодателство.

 • Имате възможност за абониране към услугата за заплащане на комунални разходи и периодични плащания.
 • Можете да разполагате със средствата по разплащателната си сметка от всеки филиал на УниКредит Булбанк в страната.

Характеристики

Валута

Откривате вашата сметка за основни операции само в лева

Лихва

Съгласно Лихвения бюлетин на банката за физически лица

Операции със сметката

 • Достъп до Булбанк онлайн и Мобилно банкиране
 • Предоставяне на възможност за касови операции /вноски и тегления/, транзакции на терминално устройство АТМ и ПОС и извършване на плащания чрез Интернет
 • Вътрешнобанкови и междубанкови преводи в BGN
 • Плащания по директен дебит, комунални и периодични плащания
 • Операциите се извършват до размера на разполагаемата сума по сметката
 • Услуги, извън изброените по-горе не се предоставят по тази сметка

Откриване

 • Лично - срещу представяне на документ за самоличност
 • От упълномощено лице - с нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява

Необходими документи

 • Искане /Договор/ за откриване на платежна сметка за основни операции по образец, в което изрично декларирате, че не притежавате подобна сметка в Уникредит Булбанк или друга банка на територията на страната;

Сходни продукти

Допълнителни продукти

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече