Разплащателни сметки

УниКредит Булбанк открива и води разплащателни сметки в левове и чуждестранна валута (EUR, USD, CHF, GBP) на пълнолетни български и чуждестранни граждани.

Стандартна разплащателна сметка

УниКредит Булбанк открива и води разплащателни сметки в левa и чуждестранна валута на пълнолетни български и чуждестранни граждани.

Съвместна разплащателна сметка

Съвместни разплащателни сметки се откриват и водят в левове и чуждестранна валута (EUR, USD, CHF, GBP) на български и чуждестранни граждани.

Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за извършване на основни операции, предназначена за съхранение на пари в левове и предоставяне на услуги по чл.73т от ЗПУПС

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече