Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дебитна карта Mastercard Kids

 • Допълнителна Debit Mastercard Kids за деца от 10 до 14 години. Издава се към основна Debit Mastercard на родител/настойник
 • Възможност за контрол върху разходите от страна на родителя
 • Бързо и лесно безконтактно плащане на ежедневните покупки
 • Без такси при издаване, обслужване и използване на картата на ПОС терминал в страната и чужбина
 • Автоматично участие в Програма PLUS трупате и харчите точки при покупка с карта в партньорската ни мрежа
Дебитна карта Mastercard Kids
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Дебитна карта Mastercard Kids

Характеристики и такси

Debit Mastercard Kids е международната дебитна карта с безконтактна функционалност и специален дизайн, която осигурява защитен достъп до вашите средства.

Издава се като допълнителна дебитна карта на малолетни лица от 10 до 14 годишна възраст, към основна Debit Mastercard на родител/настойник.


Месечна такса за обслужване на карта

Икона

Без такса карта

Специфики на продукта

Икона
 • ниски трансакционни лимити за плащане и теглене в брой;
 • ограничаване възможността за интернет трансакции;
 • ограничение при използване на картата в определени търговски обекти, свързани с предмет на дейност като хазарт, алкохол, цигари и др.

Издаване

Икона

Без такса

Подходящ за

Деца от 10 до 14 годишна възраст

Валута

Икона

Лева, евро, щатски долари в зависимост от валутата на основната карта/сметка

Валидност на картата

Икона

4 години без възможност за автоматично преиздаване след изтичане срока на валидност на картата

Време за издаване

Икона

до 5 работни дни

24/7 център за обслужване

Икона

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общите условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Издаване на картата

Необходими документи

 • Искане за издаване на дебитна карта на физически лица
 • Удостоверение за раждане на малолетното лице
 • Лична карта на родител/ настойник
   

Заявете вашата Debit MasterCard Kids във всеки клон на банката.

Приложение на картата

Дебитната карта се приема в повече от 32 милиона търговски обекта по целия свят, в интернет и от 1.9 милиона банкомата – навсякъде, където се приема MasterCard.

С дебитна карта Mastercard Kids детето ви ще може да:

 • Плаща безконтактно - бързо, лесно и сигурно с едно движение, без въвеждане на ПИН код за покупки до 50 лв. в търговски обекти в страната, маркирани със символа за безконтактни плащания
 • Плаща стоки и услуги в търговски обекти на ПОС терминал в страната и в чужбина
 • Събира и плаща с точки - покупки в търговски обекти в програма PLUS
 • Тегли пари в брой от банкомат

С допълнителна Debit Mastercard Kids не могат да  се извършват следните операции:

 • Кеш бек
 • Теглене на пари в брой на ПОС терминал в банков офис
 • Плащане на сметки чрез банкомати в системата на „БОРИКА“ АД
 • Теглене на пари в брой на каса в банка на механично устройство –  импринтер

Как работи безконтактното плащане

Ако терминалът притежава характерния символ, може да използвате вашата карта безконтактно като:

 1. Виждате сумата на дисплея на ПОС терминала. Виждате сумата на дисплея на ПОС терминала.
 2. Доближавате картата си до символа на ПОС терминала. Доближавате картата си до символа на ПОС терминала.
 3. Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и трансакцията е приключена. Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и трансакцията е приключена.

При безконтактни плащания в чужбина стойността на плащането, под която не се изисква въвеждането на ПИН код, е различна и се определя от банката, обслужваща терминала и международните картови организации (МКО).

За Европа например средният лимит за плащане без въвеждането на ПИН код е 25 евро.

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Програма PLUS 

Програма PLUS е специално създадена за индивидуални клиенти, ползващи кредитни и дебитни банкови карти. С участието си в програмата автоматично трупате точки при покупка с банкова карта в обект на наши партньори. 

Натрупаните точки може да използвате за покупка на стоки и услуги в цялата ни партньорската мрежа. 
Разгледайте всички актуални кампании на нашите партньори

Други предложения за дебитни карти