Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дебитна карта Mastercard Teens

 • Основна Debit Mastercard Teens за тийнейджъри от 14 до 18 години
 • Възможност за контрол върху разходите от страна на родителя
 • Бързо и лесно безконтактно плащане на ежедневните покупки
 • Без такси при издаване и използване на картата на ПОС терминал в страната и чужбина
 • Автоматично участие в Програма PLUS трупате и харчите точки при покупка с карта в партньорската ни мрежа
Дебитна карта Mastercard Teens
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Дебитна карта Mastercard Teens

Характеристики и такси

Debit Mastercard Teens е международната дебитна карта с безконтактна функционалност и специален дизайн, която осигурява защитен достъп до Вашите средства.

Предлага се с включване на Булбанк Мобайл при изричното съгласие на родител/настойник. Картата се издава като основна дебитна карта Debit Mastercard Teens на непълнолетни лица от 14 г. до 18 годишна възраст.


Месечна такса за обслужване на карта

Икона

Без такса карта

Специфики на продукта

Икона
 • по-ниски трансакционни лимити в сравнение със стандартните нива на Debit Mastercard;
 • възможност за ограничаване извършването на интернет трансакции;
 • ограничение при използване на картата в определени търговски обекти, свързани с предмет на дейност като хазарт, алкохол, цигари и др.

Издаване

Икона

Без такса

Подходящ за

Тийнейджъри от 14 до 18 години

Валута

Икона

Лева, евро, щатски долари в зависимост от валутата на основната карта/ сметка

Валидност на картата

Икона

4 години без възможност за автоматично преиздаване след изтичане срока на валидност на картата

Време за издаване

Икона

до 5 работни дни

Заключване/Отключване на карти

Икона

Управлявате статуса на своята карта безплатно през Булбанк Mобайл

24/7 център за обслужване

Икона

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общите условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Издаване на картата

Необходими документи

 • Искане за издаване на дебитна карта на физически лица
 • Искане за откриване на сметка на непълнолетно лице
 • Удостоверение за раждане на непълнолетното лице
 • Лична карта на непълнолетното лице и неговия родител/ настойник
   

Заявете вашата Debit MasterCard Teens във всеки клон на банката.

Приложение на картата

Дебитната карта се приема в повече от 32 милиона търговски обекта по целия свят, в интернет и от 1.9 милиона банкомата – навсякъде, където се приема MasterCard.

Debit Mastercard Teens е дебитна карта със специално разработен дизайн.

Издава се с включен Булбанк Мобайл, като основна дебитна карта Mastercard Teens.

 

С дебитна карта mastercard Teens детето ви ще може да:

 • Плаща безконтактно - бързо, лесно и сигурно с едно движение, без въвеждане на ПИН код за покупки до 50 лв. в търговски обекти в страната, маркирани със символа за безконтактни плащания
 • Плаща стоки и услуги в търговски обекти на ПОС терминал в страната и в чужбина
 • Събира и плаща с точки - покупки в търговски обекти в програма PLUS
 • Тегли пари в брой от банкомат
 • Проверява салдо по сметка 

С основна карта Debit Mastercard Teens не могат да  се извършват следните операции:

 • Кеш бек
 • Теглене на пари в брой на ПОС терминал в банков офис
 • Плащане на сметки чрез банкомати в системата на „БОРИКА“ АД
 • Теглене на пари в брой на каса в банка на механично устройство –  импринтер

Как работи безконтактното плащане

Ако терминалът притежава характерния символ, може да използвате вашата карта безконтактно като:

 1. Виждате сумата на дисплея на ПОС терминала. Виждате сумата на дисплея на ПОС терминала.
 2. Доближавате картата си до символа на ПОС терминала. Доближавате картата си до символа на ПОС терминала.
 3. Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и трансакцията е приключена. Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и трансакцията е приключена.

При безконтактни плащания в чужбина стойността на плащането, под която не се изисква въвеждането на ПИН код, е различна и се определя от банката, обслужваща терминала и международните картови организации (МКО).

За Европа например средният лимит за плащане без въвеждането на ПИН код е 25 евро.

 


 

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Програма PLUS 

Програма PLUS е специално създадена за индивидуални клиенти, ползващи кредитни и дебитни банкови карти. С участието си в програмата автоматично трупате точки при покупка с банкова карта в обект на наши партньори. 

Натрупаните точки може да използвате за покупка на стоки и услуги в цялата ни партньорската мрежа. 
Разгледайте всички актуални кампании на нашите партньори

Други предложения за дебитни карти