Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Инфодирект

Инфодирект е удобна информационна услуга, с която следите всяко движение по вашите сметки, като получавате кратки SMS или e-mail нотификации от банката.

  • Информация за всяко движение по вашите сметки
  • Ефективно и гъвкаво уведомяване по e-mail и чрез SMS
  • Без месечна такса за ползване на услугата
  • Автоматична услуга без въвеждане на пароли
Запитване

 

 

Инфодирект

Характеристики

E-mail или SMS за движения по сметки

Икона

Получавате информация за входящо или изходящо движение по вашите сметки.

Месечно извлечение

Икона

Получавате по e-mail месечно извлечение за движения в ексел формат.

Задаване на лимити

Икона

Възможност за задаване лимити на суми, под които да не бъдат изпращани SMS-и, с цел ефективно управление на изпращаните съобщения.

Без въвеждане на пароли

Икона

Не е необходимо да помните потребителски имена и пароли или да посещавате специализиран сайт за услугата.

Абониране на сметки

Икона

Възможност за абониране на всички открити клиентски сметки в лева и чуждестранна валута – разплащателни, депозитни, картови, пакетни и др.

E-mail и/или SMS от Инфодирект се изпраща в момента на отразяване на движение по вашата сметка в основната банкова счетоводна система.
 

  • Чрез SMS –  получавате на посочени от вас мобилни номера информация за всеки получен или изпратен превод, включително и за удържаните такси. За удобство и по-добро управление на изпращаните SMS-и могат да бъдат зададени критерии за получаване на нотификация при движение по сметката равно или по-голямо от посочена от вас сума.
  • Чрез е-mail –  получавате на посочените от вас е-mail адреси информация за сума, дата, валута, вид и основание на всеки превод.

Пример: 

Ако сметката ви е картова и сте абонирани за SMS известие, ще получите първия SMS веднага след използване на вашата карта на ПОС или банкомат. 

Инфодирект ще изпрати втори SMS, на същата стойност на трансакцията, след осчетоводяване на сумата по сметката.

Таксуването се извършва на брой изпратени от Инфодирект SMS-и. Цената на 1 брой SMS е съгласно тарифите на банката.

Услугата се предлага без месечна такса.

Активиране на услугата

Онлайн

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с вас. 

Запитване

По телефон

0700 1 84 84 
на цената на градски разговор
 1 84 84 
за местни мобилни оператори

В клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.