Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент

Всеки има нужда от сигурност и спокойствие относно размера на месечните си разходи, включително вноските по кредитите. Ето защо създадохме специалното ни предложение за ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години.

Запитване

Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент

Какви ползи ви предоставя?

  • Изключително атрактивна условия по кредита:

- 3.59 % - фиксиран лихвен процент за първите 5 г.

- 2.89  % - плаващ лихвен процент за останалия период (ОДИ + надбавка)*

  • Висок размер на финансиране – до 90 % от пазарната оценка на имота
  • Валута на кредита - лева
  • Предвидимост на месечното задължение – с фиксирания лихвен процент за първите 5 години на кредита може да сте спокойни, че вноската по кредита ви няма да се промени за този период дори при повишаване на пазарните лихвени проценти
  • Дълъг срок на кредита – до 35 години
  • Необходимост от ипотека на недвижим имот, застраховка Живот и застраховка Имот: Да

ГПР - Пример за фиксирана лихва

Пример: Одобрен размер на кредит 150 000 лв. Срок на кредит: 35 години. Вид и брой погасителни вноски: 420 бр. анюитетни. Размерът на месечната погасителна вноска при Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент е 688.92 лв. за първите пет години и 634.85 лв. за останалия период на кредита. Месечна премия по застраховката Живот – 52.50 лв или 17 749.50 лв. ГПР 3.89% за целия срок на кредита. Обща дължима сума в края на периода - 271 570.70 лв.

Изчисленията в примера са направени при промоционален фиксиран  годишен лихвен процент за първите пет години 3.59% и плаващ лихвен процент за останалия период на кредита 2.89%, като включват разходи за документално оформяне на обезпечение, месечна такса за обслужваща сметка по кредита в размер на 4 лв., разходи по Имуществена застраховка с покритие по остатъчен дълг на кредита, разходи по застраховка Живот за целия срок на кредита.

*Плаващ годишен лихвен процент се формира от референтен лихвен процент (ОДИ за лева), завишен с фиксирана надбавка.

Превод на работна заплата е необходимо условие за предоставяне на кредита.

ГПР по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит. 

Допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които стават част от ГПР след като станат известни на Банката, са:

  • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на Банката;
  • Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
  • Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение.

Горепосочените допълнителни разходи не са включени в посочените в примера общи разходи по кредита и стават част от ГПР, когато станат известни на Банката.

 

Офертата е валидна само до 31.05.2023 г.!

Възползвайте се от консултация с наш експерт като попълните кратката онлайн форма

Запитване