Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Блокирани карти в риск

Дебитните и кредитните карти са част от нашето ежедневно банкиране. С тях извършваме плащания на ПОС устройства, използваме ги на банкомати (АТМ) и при онлайн плащания.

Блокирани карти в риск

Независимо къде ги използвате, ние се грижим за финансовата сигурност на вашите платежни инструменти, предоставяйки услуги като програмите за сигурни плащания VISA Secure и Mastercard ID Check за плащане с динамична парола при онлайн търговци.

За ваше допълнително спокойствие ние ежедневно проследяваме за наличието на нетипични операции, които биха могли да бъдат извършени с вашата карта, издадена от банката.

Съвети за сигурност

Избирайте сайтове,

Икона

които са включени в програмите за сигурни плащания с банкови карти на Visa и Mastercard. Ако сайтът не ги поддържа, проверете дали той е защитен – погледнете за икона на ключ или катинар (в името на линка) или в най-долната част на браузъра, който използвате.

Избягвайте свободни

Икона

и обществени Wi-Fi мрежи при плащания с карта.

Пазете картовите си данни,

Икона

не ги предоставяйте на близки, познати или приятели и не ги оставяйте без наблюдение на обществени места.

Следете редовно движението

Икона

по сметката си и при необходимост или съмнение за нередности се свържете с банката.

Не съхранявайте ПИН кода,

Икона

заедно с картата, на хартиен или друг носител и не я оставяйте без наблюдение на обществени места.

При загуба или кражба

Икона

на банковата ви карта, позвънете незабавно на денонощния Център за контакт с клиенти, за да блокирате картата си своевременно. Можете да го направите бързо и лесно и през приложението за мобилно банкиране Булбанк Мобайл.

Често задавани въпроси

Банкова ви карта може да бъде идентифицирана, че е в риск с оглед предотвратяване на измамни банкови трансакции, при ежедневен вътрешнобанков мониторинг, сигнали от международни картови организации, правоохранителни органи и други финансови институции.

Банката спазва общоприети добри практики за сигурност, с цел ограничаване на риска от злоупотреби. В тази връзка е възможно банката да блокира картата ви с цел разпознаване на извършени картови операции и/или да блокира картата ви и да я президаде с нов номер.

В случай че вашата карта е блокирана в риск, може да се обърнете към вашия обслужващ банкер, да посетите най-близкия удобен за вас филиал или да се обадите на денонощния телефон за съдействие на Център за контакт с клиенти – 02/933 7 212.

При посещение на филиал или обаждане на Центъра за контакт с клиенти, ще бъдете информирани за нетипичните операции, поради които вашата карта е била блокирана от страна на банката. В случай че вие разпознаете трансакциите, банката ще активира своевременно вашата карта за ползване.

Ако се окаже, че картата ви е компрометирана, същата следва да бъде преиздадена с нов номер. Преиздаването може да бъде направено в удобен за вас филиал на банката, чрез самостоятелно заявяване на нова карта през Булбанк Мобайл или чрез обаждане на Център за контакт с клиенти на телефон: 02/933 7 212.

Картата ви може да бъде еднократно деблокирана за извършване на трансакции (теглене на банкомат и/или плащане на ПОС терминал), в случай на блокирана карта в риск преди предприемане на действия по издаване на вашата нова карта.