Стандартна разплащателна сметка

Улеснете ежедневието си с разплащателна сметка в лева или в чуждестранна валута.

  • Възможност да се нареждат всички видове операции, допустими от българското законодателство.
  • Клиентът разполага със средствата по разплащателната си сметка от всеки клон на УниКредит Булбанк в страната.
  • По сметката може да бъде предоставен овърдрафт, съгласно действащите условия по продукта.
Запитване

Операции със сметката

  • Извършвате всякакви банкови операции в реално време и от всеки клон на банката.
  • Имате възможност за абониране към услугата за заплащане на комунални разходи и периодични плащания.
  • За удобство можете да осъществявате операции чрез Булбанк Онлайн.

  • Можете да използвате сметката за получаване на работна заплата или други възнаграждения със или без споразумение с работодател.
  • Операциите се извършват до размера на разполагаемата сума по сметката.

Характеристики

Срок

Безсрочна

Валута

Лева, евро, щатски долари, британски лири или швейцарски франкове

Минимална сума за откриване

Нулево салдо за срок от 30 дни.

Лихва

  • Гарантирано начисляване на лихва, съгласно Лихвения бюлетин на банката за физически лица, при поддържането на сума над 50 лева или 25 евро, щатски долара, британски лири, швейцарски франка.
  • Лихвата може да се превежда по посочена от титуляря друга сметка в банката, която може да е с титуляр трето лице.

Условия и документи

Откриване

Онлайн

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с вас. 

Запитване

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече