Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дигитален портфейл

Забравете за препълнените джобове и чанти, защото дигиталният портфейл в Булбанк Мобайл за Android устройства е вече тук!

Дигитален портфейл

Какво е Дигитален портфейл?

Дигитален портфейл е интегрирана функционалност в Булбанк Мобайл, с която клиенти на банката, притежатели на мобилни телефони с операционна система Android имат възможност бързо, лесно и сигурно да дигитализират своята Visa или Mastercard карта и впоследствие да извършват безконтактни плащания с мобилния си телефон.


За да добавите картата си в дигиталния портфейл в Булбанк Мобайл, е необходимо да разполагате с:

 

 • Дебитна и/или кредитна карта Mastercard, издадена от банката на физическо лице

 • Дебитна и/или кредитна карта VISA, издадена от банката на физическо или юридическо лице

 • Мобилен телефон с операционна система Android с версия над 8 и с налична NFC функционалност

 • Активно приложение за мобилно банкиране – Булбанк Мобайл

 • Предварително да сте задали метод на отключване на устройство – Пин, Шаблон или пръстов отпечатък

 


 

BBM-Wallet-Screen-1-BG-08.05.2024.png

Как се добавя карта в дигиталния портфейл в Булбанк Мобайл?

 • Влезте в Булбанк Мобайл (след обновяване на приложението)
 • Изберете меню „Карти“ и проверете за наличието на бутон  Add to Wallet  за вашата карта
 • Натиснете бутона  Add to wallet  за да добавите/дигитализирате картата си в дигиталния портфейл
 • Направете картата „Основна за плащане“, следвайки стъпките в приложението

 

Как се извършва плащане с карта от дигиталния портфейл?

 • С дигиталния портфейл в Булбанк Мобайл можете да плащате на всички безконтактни ПОС терминали в страната и чужбина
 • Отключете телефона си чрез Пин, Шаблон или пръстов отпечатък. Не е необходимо да влизате в Булбанк Мобайл!
 • Доближете мобилния си телефон до безконтактния ПОС терминал
 • При успешно плащане ПОС терминалът ще издаде звуков сигнал и ще разпечата бележка за трансакцията

Преди да извършите плащане с мобилното си устройство проверете дали:

 • Банковата ви карта е активна, дигитализирана и избрана като основна за плащане
 • Приложението Булбанк Мобайл е избрано като апликация за плащане по подразбиране от настройките на телефона ви
 • NFC функционалността на мобилния ви телефон е активирана