Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Планове за ежедневно банкиране

Създадохме плановете, за да ви улесним в ежедневното банкиране. Изберете най-практичното абонаментно предложение и оптимизирайте месечния си бюджет, за да знаете за какво плащате.

Планове за ежедневно банкиране

* Размер на месечна такса при наличие на регулярни месечни постъпления по основната сметка, включена в плана.

Прилага се за първите четири месечни таксувания след предоставяне на плана, като след този период размерът на таксата се запазва при наличие на регулярни постъпления, а при липса на такива, таксата е в размер на 5.55 лв.

За регулярни постъпления се считат всички входящи преводи по основната сметка, включена в плана, от други лица минимум 3 от последните 4 месеца при минимална сума на регулярно месечно постъпление от 10 лв. 

** Дигитална дебитна карта се издава допълнително и може да бъде по основната сметка, включена в плана или по нова допълнителна сметка. Може да бъде открита 1 безплатна дигитална разплащателна сметка без такса.

*** Дигитална дебитна карта се издава допълнително и може да бъде по основната сметка, включена в плана или по нова допълнителна сметка. Могат да бъдат открити до 5 безплатни дигитални разплащателни сметка без такса.

**** За депозити в общ размер над 4 000 лева дневно се дължи отделна такса "Депозиране на банкомат на суми над 4 000 BGN" съгласно Тарифата на Банката.

 

Какво получавате?

  • Във всички планове може да бъде включена новооткрита или съществуваща разплащателна сметка. 
  • В планове Старт и Плюс може да бъде включена новооткрита стандартна дебитна карта или съществуваща дебитна карта.
  • В план Макс може да бъде включена новооткрита или съществуваща златна дебитна карта
  • В планове Плюс и Макс са включени неограничен брой тегления без такса на банкомати на УниКредит в България и чужбина (Европейско икономическо пространство)
  • В план Макс са включени неограничен брой тегления без такса на банкомати на други банки в България и чужбина (Европейско икономическо пространство)
  • В планове Плюс и Макс са включени неограничен брой плащания на битови сметки (ток, вода, телефон, Интернет и други) през електронен канал без такса .
  • В планове Плюс и Макс са включени неограничен брой преводи в лева и евро без такса към сметки в УниКредит Булбанк, извършени през електронен канал.
  • В план Макс са включени неограничен брой преводи в лева и евро през БИСЕРА и SEPA до 100 000 лв. (или равностойност в евро) към всички банки от Европейското икономическо пространство, извършени през електронен канал, без такса.
  • Във всички планове са включени неограничен брой преводи по мобилен номер през Булбанк Мобайл без такса.