Реален ПОС терминал

Предложете на клиентите си сигурен, удобен и модерен начин на разплащане във вашите търговски обекти. Приемането на плащания с международни банкови карти подпомага развитието на вашия бизнес, изгражда атрактивен имидж пред вашите клиенти и им дава гъвкавост и избор на начина на плащане.

 • Създавате допълнително удобство на клиентите си.
 • Намалявате касовите наличности и разходи по инкасова дейност.
 • Улеснявате процеса при счетоводно отчитане във фирмата.

 

 

Характеристики

Приемане на трансакции

Приемане на всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Срок за заверка на сметка

Кратки срокове за заверка на вашата сметка.

Валута на сметката

Лева

Срок за заверка на плащанията

 • 1 работен ден за местни карти
 • 2 работни дни за международни карти

Време на инсталиране

 • 5 работни дни за регион София
 • 8 работни дни за страната

Осчетоводяване на плащания

Възможност за осчетоводяване на плащания с карти на реален ПОС и дължимите на банката комисиони по две отделни разплащателни сметки в лева.

Работа с ПОС терминал

Обучение за работа с ПОС терминалното устройство.

Инструкции и поддръжка

Подробни инструкции за работа с терминала.
Техническа поддръжка.

Дежурен център

24 часов/7 дневен дежурен център за обслужване и връзка с търговци.

Допълнителни функционалности

 • Стационарни ПОС терминали с GPRS / LAN (Ethernet) / Dial-Up комуникация
 • Мобилни с GPRS комуникация

Свързване на ПОС терминала с касовата система в търговския обект.

Услугата позволява извършване на плащане на стока или услуга без физическото присъствие на картата. Предлага се на търговци, чиито предмет на дейност е свързан с хотелски резервации и рент-а-кар услуги.

Картодържателят може да получи до 50 лв. в брой за една трансакция при плащане на стоки или услуги с карта на Visa, V PAY, Visa Electron, Maestro и MasterCard.

Гъвкава и автоматизирана програма за взаимно партньорство между банката и търговци. Програмата дава възможност на търговеца да възнагради свои клиент с награда под формата на точки при извършване на плащане с карта. Партньорите могат да създават различни кампании като happy hour, достигнат оборот или при рожден ден на клиента.

Кандидатстване

Кой може да кандидатства за реален ПОС терминал?

Всички юридически лица (регистрирани по Търговския закон), еднолични търговци и други физически лица, които извършват търговска дейност, съгласно чл. 2. от Търговския закон:

 • Самоосигуряващи се лица.
 • Лица, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитавани от тях жилища.

Какво е необходимо?

Да се подаде Искане в клон на УниКредит Булбанк и ако е необходимо да се открие разплащателна сметка.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна