Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Промени по тарифи, лихви и условия

Промени по тарифи, лихви и условия

Затвори икона
 • Календар икона 18.08.2022
 • Календар икона в сила от 18.10.2022
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ФЛ - в сила от 18.10.2022

Считано от 18.10.2022 г. влизат в сила изменения в Тарифа на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за физически лица.

 • Календар икона 27.07.2022
 • Календар икона в сила от 01.08.2022
 • Текст файл икона Тарифа, Сметки, Депозити

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ и ФЛ - в сила от 01.08.2022

Уважаеми клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.08.2022 г. влизат в сила следните изменения в Тарифа на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци (Тарифата) и Тарифата за таксите и комисионните на Уникредит Булбанк АД за физически лица:

 • Календар икона 05.11.2021
 • Календар икона в сила от 05.01.2022
 • Текст файл икона Тарифа

Предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 05.01.2022

Считано от 05.01.2022 г., „УниКредит Булбанк“ АД въвежда промени в Тарифата си за таксите и комисионите за физически лица.

 • Календар икона 07.05.2021
 • Календар икона в сила от 07.07.2021
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 07.07.2021

 Считано от 07.07.2021 г., „УниКредит Булбанк“ АД въвежда следните промени за клиенти – физически лица

 • Календар икона 05.02.2021
 • Календар икона в сила от 05.04.2021
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 05.04.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 05.04.2021 г., влизат в сила следните промени в Тарифата за такси и комисиони на „УниКредит Булбанк“ АД за физически лица:

 • Календар икона 08.01.2021
 • Календар икона в сила от 08.03.2021
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 08.03.2021

Считано от 08.03.2021 г., влизат в сила следните промени в Тарифата  за такси и комисиони на Уникредит Булбанк  АД за физически лица

 • Календар икона 17.12.2020
 • Календар икона в сила от 01.01.2021
 • Текст файл икона Тарифа, Лихвен бюлетин, Сметки, Депозити, Електронни услуги, Карти, Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

 • Календар икона 01.10.2020
 • Календар икона в сила от 01.10.2020
 • Текст файл икона Тарифа, Карти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ФЛ - в сила от 01.10.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2020 г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Уникредит Булбанк за физически лица:

 • Календар икона 31.07.2020
 • Календар икона в сила от 01.10.2020
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 01.10.2020

Считано от 01.10.2020 г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Уникредит Булбанк за физически лица.

 • Календар икона 14.07.2020
 • Календар икона в сила от 15.07.2020
 • Текст файл икона Тарифа, Карти, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 15.07.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г., влизат в сила нови промени в Общите условия на УниКредит Булбанк АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • Календар икона 11.03.2020
 • Календар икона в сила от 12.05.2020
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 12.05.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12.05.2020г. влизат в сила следните промени в Тарифата на Банката за физически лица:

 • Календар икона 02.03.2020
 • Календар икона в сила от 30.04.2020
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 30.04.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 30.04.2020г. влиза в сила следната промяна в Тарифата на Банката за физически лица:

1. В Раздел VI. КРЕДИТИ:

 • Календар икона 23.01.2020
 • Календар икона в сила от 23.03.2020
 • Текст файл икона Тарифа, Лихвен бюлетин

Уведомление за предстоящи промени в лихвения бюлетин за физически лица в сила от 23.03.2020 г.

Уважаеми клиенти,

 

Считано от 23.03.2020 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по съществуващите спестовни и разплащателни сметки, както следва:

 • Календар икона 23.01.2020
 • Календар икона в сила от 23.03.2020
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 23.03.2020

Считано от 23.03.2020г. влизат в сила нови промени в Тарифата на банката за  физически лица. 

 • Календар икона 25.09.2019
 • Календар икона в сила от 25.11.2019
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 25.11.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 25.11.2019г. влизат в сила промени в Тарифата на Банката за физически лица, в Раздел XIII. Други услуги.

 • Календар икона 16.08.2019
 • Календар икона в сила от 16.10.2019
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 16.10.2019

Считано от 16.10.2019 г. влизат в сила промени в Тарифата на Банката за  физически лица.

 • Календар икона 08.03.2019
 • Календар икона в сила от 08.05.2019
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 08.05.2019

Промяната е в Раздел IV. ЧЕКОВЕ

 • Календар икона 01.03.2019
 • Календар икона в сила от 01.05.2019
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 01.05.2019 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2019г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица. Промяната е в Раздел III. ПРЕВОДИ И ДИРЕКТЕН ДЕБИТ.

 • Календар икона 27.12.2018
 • Календар икона в сила от 25.02.2019
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за физически лица в сила от 25.02.2019

Предстоящи промени в Тарифата на УниКредит Булбанк АД за физически лица, влизащи в сила от 25.02.2019 г.

 • Календар икона 12.11.2018
 • Календар икона в сила от 02.01.2019
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за физически лица - в сила от 02.01.2019

Уважаеми клиенти,

Информираме ви, че комисиона за поддръжка на сметка за ценни книжа за непрофесионални инвеститори (облагаема с ДДС)  по т. 5 от раздел XI. Изпълнение на поръчки и обслужване на сделки с ценни книжа от Тарифата за ФЛ,  е на годишна база и се изчислява върху пазарната стойност на ценните книжа, които са на съхранение при Уникредит Булбанк АД ...