Промени по тарифи, лихви и условия

 • предстои
 • 25.09.2019
 • в сила от 25.11.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 25.11.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 25.11.2019г. влизат в сила промени в Тарифата на Банката за физически лица, в Раздел XIII. Други услуги.

 • 16.08.2019
 • в сила от 16.10.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 16.10.2019

Считано от 16.10.2019 г. влизат в сила промени в Тарифата на Банката за  физически лица.

 • 08.03.2019
 • в сила от 08.05.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 08.05.2019

Промяната е в Раздел IV. ЧЕКОВЕ

 • 01.03.2019
 • в сила от 01.05.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 01.05.2019 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2019г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица. Промяната е в Раздел III. ПРЕВОДИ И ДИРЕКТЕН ДЕБИТ.

 • 27.12.2018
 • в сила от 25.02.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за физически лица в сила от 25.02.2019

Предстоящи промени в Тарифата на УниКредит Булбанк АД за физически лица, влизащи в сила от 25.02.2019 г.

 • 12.11.2018
 • в сила от 02.01.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за физически лица - в сила от 02.01.2019

Уважаеми клиенти,

Информираме ви, че комисиона за поддръжка на сметка за ценни книжа за непрофесионални инвеститори (облагаема с ДДС)  по т. 5 от раздел XI. Изпълнение на поръчки и обслужване на сделки с ценни книжа от Тарифата за ФЛ,  е на годишна база и се изчислява върху пазарната стойност на ценните книжа, които са на съхранение при Уникредит Булбанк АД ...

 • 02.11.2018
 • в сила от 02.01.2019
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица (Money Gram) - в сила от 02.01.2019

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме за следните предстоящи промени, влизащи в сила от 02.01.2019 г:

 • 12.07.2018
 • в сила от 12.09.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически и юридически лица - в сила от 12.09.2018

Считано от 12.09.2018г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица и юридически лица.

 • 28.06.2018
 • в сила от 01.07.2018
 • Тарифа

Уведомление за промени в методологията за изчисляване на лихви по кредити за физически лица, считано от 01.07.2018

Съгласно официално съобщение на Българска народна банка индексът "СОФИБОР" спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г.

 • 20.06.2018
 • в сила от 20.08.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 20.08.2018

Считано от 20.08.2018г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 02.05.2018
 • в сила от 03.07.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 03.07.2018 г.

Променя се таксата за справка за достъпно салдо през ePay.bg/B-pay.

 • 11.04.2018
 • в сила от 13.06.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - считано от 13.06.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 13.06.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 09.02.2018
 • в сила от 09.04.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в такса към картови продукти за физически лица - считано от 09.04.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 09.04.2018 г. влиза в сила променя в Тарифата за физически лица

 • 11.12.2017
 • в сила от 11.02.2018
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - считано от 11.02.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 11.02.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 02.05.2017
 • в сила от 01.07.2017
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифата за физически лица от 01.07.2017

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2017г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 27.04.2017
 • в сила от 27.05.2017
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за физически лица в сила от 27.05.2017 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 27.05.2017г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 01.12.2016
 • в сила от 01.02.2017
 • Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 01.02.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 16.09.2016
 • в сила от 16.11.2016
 • Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 16.11.2016г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 18.12.2014
 • в сила от 23.02.2015
 • Тарифа

Промени в Тарифата за физически лица

Считано от 23.02.2015г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, касаещи теглене на суми от сметка в брой.

 • 28.07.2014
 • в сила от 29.09.2014
 • Тарифа

Промени в Тарифата за физически лица

Считано от 29.09.2014 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, които ще засегнат както нови така и съществуващи клиенти.