Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 25.11.2019

  • 25.09.2019
  • в сила от 25.11.2019
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 25.11.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 25.11.2019г. влизат в сила промени в Тарифата на Банката за физически лица, в Раздел XIII. Други услуги.

Подробности за промените можете да видите в приложения файл.