Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

  • 17.12.2020
  • в сила от 01.01.2021
  • Тарифа, Лихвен бюлетин, Сметки, Депозити, Електронни услуги, Карти, Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

Промените ще засегнат:

  • начина на обработка и изпълнение на плащания от и към Обединеното кралство, както и таксите и комисионните за тези плащания;
  • таксите свързани с използването на дебитни и кредитни карти в Обединеното кралство.

Считано от 1 януари 2021 г.:

  • преводите от и към Обединеното кралство, без значение от валутата на плащането, ще бъдат третирани като преводи извън ЕИП, съгласно Тарифите на банката;
  • при използването на дебитни и кредитни карти в Обединеното кралство, услугите ще бъдат третирани като услуги извън ЕИП, съгласно Тарифите на банката.

Допълнителна информация може да получите в офисите на банката или от Центъра за контакт с клиенти на тел. 0700 1 84 84.