Промени по тарифи, лихви и условия

 • 23.01.2020
 • в сила от 23.03.2020
 • Тарифа, Лихвен бюлетин

Уведомление за предстоящи промени в лихвения бюлетин за физически лица в сила от 23.03.2020 г.

Уважаеми клиенти,

 

Считано от 23.03.2020 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по съществуващите спестовни и разплащателни сметки, както следва:

 • 04.12.2017
 • в сила от 04.02.2018
 • Лихвен бюлетин

Уведомление за предстоящи промени в лихвени проценти, прилагани по разплащателни (картови) сметки за физически лица - считано от 04.02.2018

Считано от 04.02.2018 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни (картови) сметки за физически лица.

 • 01.10.2015
 • в сила от 01.12.2015
 • Лихвен бюлетин

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.12.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки за физически лица.

 • 27.02.2015
 • в сила от 01.05.2016
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 01.05.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки за физически лица.

 • 28.11.2014
 • в сила от 01.02.2015
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.02.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по посочените спестовни сметки за физически лица.

 • 01.09.2014
 • в сила от 01.11.2014
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.11.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по посочените спестовни сметки за физически лица:

 • 30.06.2014
 • в сила от 01.09.2014
 • Лихвен бюлетин

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.09.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки „Повече“ за физически лица.

 • 01.03.2014
 • в сила от 01.03.2014
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 01.05.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки „Повече“ за физически лица.

 • 01.11.2013
 • в сила от 03.01.2014
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 03.01.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки на физически лица. Промените в Лихвения бюлетин за физически лица ще засегнат всички новооткрити и съществуващи спестовни сметки.