Уведомление за предстоящи промени в лихвения бюлетин за физически лица в сила от 23.03.2020 г.

  • 23.01.2020
  • в сила от 23.03.2020
  • Тарифа, Лихвен бюлетин

Уведомление за предстоящи промени в лихвения бюлетин за физически лица в сила от 23.03.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 23.03.2020 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по съществуващите спестовни и разплащателни сметки, както следва:

Вид сметка

Било

Става

BGN

Стандартна спестовна сметка

0.01%

0.00%

Детска спестовна сметка

0.35%

0.15%

Разплащателна сметка с благотворителна цел

0.01%

0.00%

EUR

Стандартна спестовна сметка

0.01%

0.00%

Детска спестовна сметка

0.35%

0.15%

Разплащателна сметка с благотворителна цел

0.01%

0.00%

USD

Стандартна спестовна сметка

0.01%

0.00%

Детска спестовна сметка

0.35%

0.15%

Разплащателна сметка с благотворителна цел

0.01%

0.00%

GBP

Стандартна спестовна сметка

0.01%

0.00%

Детска спестовна сметка

0.35%

0.15%

Разплащателна сметка с благотворителна цел

0.01%

0.00%

CHF

Стандартна спестовна сметка

0.01%

0.00%

Детска спестовна сметка

0.30%

0.15%

Разплащателна сметка с благотворителна цел

0.01%

0.00%

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.  

С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.