Промени по тарифи, лихви и условия

 • 17.12.2020
 • в сила от 01.01.2021
 • Тарифа, Лихвен бюлетин, Сметки, Депозити, Електронни услуги, Карти, Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

 • 30.11.2020
 • в сила от 01.02.2021
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за карти за ФЛ - 01.02.2021

Считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени в ОУ на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 29.10.2020
 • в сила от 29.10.2020
 • Карти, Общи условия

Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 29.10.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.10.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

 • 01.10.2020
 • в сила от 01.10.2020
 • Тарифа, Карти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ФЛ - в сила от 01.10.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2020 г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Уникредит Булбанк за физически лица:

 • 20.08.2020
 • в сила от 20.08.2020
 • Карти

Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 20.08.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.08.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

В раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Банкова карта (наричана по-долу и „карта/та“) – вид персонализиран платежен инструмент, който ...

 • 14.07.2020
 • в сила от 15.07.2020
 • Тарифа, Карти, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 15.07.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г., влизат в сила нови промени в Общите условия на УниКредит Булбанк АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 23.04.2020
 • в сила от 23.04.2020
 • Карти, Общи условия

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.04.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 23.04.2020 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 23.04.2020
 • в сила от 23.06.2020
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.06.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 23.06.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

 • 30.04.2019
 • в сила от 30.06.2019
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за банкови карти за физически лица в сила от 30.06.2019 г.

Промените касаят предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 06.07.2018
 • в сила от 06.09.2018
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за банкови карти за физически лица в сила от 06.09.2018г.

Промени в Общите условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 29.11.2017
 • в сила от 29.01.2018
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти - в сила от 29.01.2018

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти - в сила от 29.01.2018 г.

 • 15.03.2017
 • в сила от 15.05.2017
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в тарифата за дебитни карти на физически лица в сила от 15.05.2017

Информираме Ви, че от 15.05.2017г., УниКредит Булбанк въвежда промени в Тарифа на Банката за физически лица, както слева в приложения по-долу файл.

 • 05.11.2013
 • в сила от 06.01.2014
 • Тарифа, Карти

Промени в Тарифа за физически лица, раздел VIII Карти

Считано от 06.01.2014 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, представени в приложения файл.