Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.06.2020

  • 23.04.2020
  • в сила от 23.06.2020
  • Карти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.06.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 23.06.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

1. Прилагане на задълбочено установяване на идентичността на оправомощения ползвател на картата при интернет плащане чрез използването на динамична парола: