Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 15.07.2020

  • 14.07.2020
  • в сила от 15.07.2020
  • Тарифа, Карти, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 15.07.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г., влизат в сила нови промени в Общите условия на УниКредит Булбанк АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти. Промяната намира отражение и в Тарифата за физически лица, като са засегнати следните аспекти:

- Предоставяне възможност за доставка на банкова дебитна карта на посочен от клиента адрес, което е свързано и с възможността за получаване на Е-ПИН чрез услугата Булбанк Мобайл;

- Нов продукт – дебитна карта Visa Gold Debit;

- Премахване „Такса за повторно Искане за регистрация на услугата „Сигурни плащания в интернет“ – Такси за допълнителни операции.