Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ФЛ - в сила от 01.10.2020

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 01.10.2020
  • Проверка икона в сила от 01.10.2020
  • Текст файл икона Тарифа, Карти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ФЛ - в сила от 01.10.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2020 г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Уникредит Булбанк за физически лица:

В раздел VІІ. Карти. В Приложенията за дебитни карти - № 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, се добавя нова такса и забележка към нея, както следва: