Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в промени в ОУ за банкови карти за физически лица

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 01.06.2022
  • Проверка икона в сила от 01.08.2022
  • Текст файл икона Карти

Уведомление за предстоящи промени в промени в ОУ за банкови карти за физически лица

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2022 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.


Променените Общи условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти са достъпни на този линк.
С настоящото уведомление Банката изпълнява задължението си на доставчик на платежни услуги, съгласно чл. 63 от Закона за платежните услуги и платежните системи, да информира с двумесечно предизвестие клиентите си за предстоящи промени в условията на рамковия договор.
С настоящото уведомление Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвател на платежни услуги не приема промените, той има право да прекрати рамковия договор и съпътстващите го договори по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения.

Вижте повече в приложения файл.