Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.04.2020

  • 23.04.2020
  • в сила от 23.04.2020
  • Карти, Общи условия

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.04.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 23.04.2020 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти, във връзка с включването на текстове относно възстановяване на средства по платежна операция, извършена по инициатива на или чрез получателя.

Промените в текста на документа са отразени, както следва: