Промени по тарифи, лихви и условия

 • 17.12.2020
 • в сила от 01.01.2021
 • Тарифа, Лихвен бюлетин, Сметки, Депозити, Електронни услуги, Карти, Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

 • 29.10.2020
 • в сила от 29.10.2020
 • Карти, Общи условия

Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 29.10.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.10.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

 • 23.04.2020
 • в сила от 23.04.2020
 • Карти, Общи условия

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.04.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 23.04.2020 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 31.10.2019
 • в сила от 31.12.2019
 • Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия за обслужване на разплащания на ПОС – в сила от 31.12.2019 г.

Считано от 31.12.2019 г. влизат в сила промени в Общи условия за обслужване на разплащания с платежни и предплатени карти на реално и виртуално терминално устройство ПОС, съгласно решение на Управителния Съвет на УниКредит Булбанк.

 • 15.03.2018
 • в сила от 15.03.2018
 • Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за кредитиране на УниКредит Булбанк

Уведомлението влиза в сила от 15.03.2018 г.

 • 09.05.2017
 • в сила от 10.07.2017
 • Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране „Булбанк Онлайн” и „Булбанк Мобайл“, считано от 10.07.2017

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 10.07.2017 г. влизат в сила промени в Общите Условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране „БУЛБАНК ОНЛАЙН” И „БУЛБАНК МОБАЙЛ“.

 • 02.03.2017
 • в сила от 01.05.2017
 • Общи условия

Уведомление за промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 01.05.2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.