Промени по тарифи, лихви и условия

 • 23.04.2020
 • в сила от 24.06.2020
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 24.06.2020

Промeните са основно в РАЗДЕЛ I: БАНКОВИ СМЕТКИ, РАЗДЕЛ ІІ: КОМУНАЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ и РАЗДЕЛ ІII: ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ИНСТРУМЕНТИ

 • 13.01.2020
 • в сила от 13.03.2020
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 13.03.2020

Промeните са основно в РАЗДЕЛ I: БАНКОВИ СМЕТКИ и РАЗДЕЛ VI: РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 • 10.12.2019
 • в сила от 10.02.2020
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 10.02.2020

От 10.02.2020 г. „УниКредит Булбанк“ АД преустановява поддържането на спестовна сметка „Многофакторен влог“.

 • 01.12.2019
 • в сила от 01.02.2020
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 01.02.2020

Считано от 01.02.2020 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по съществуващите спестовни сметки „Многофакторен влог“.

 • 06.07.2018
 • в сила от 06.09.2018
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица, в сила от 06.09.2018

Във връзка с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, считано от 06.09.2018 г., Банката въвежда промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • 25.09.2017
 • в сила от 24.11.2017
 • Сметки

Уведомление за прекратяване на поддържането на спестовна сметка "Повече"

Считано от 24.11.2017 г. „УниКредит Булбанк“ АД преустановява поддържането на спестовна сметка „Повече“ за физически лица.

 • 01.04.2016
 • в сила от 04.06.2016
 • Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 04.06.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • 16.12.2015
 • в сила от 22.02.2016
 • Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 22.02.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • 01.10.2015
 • в сила от 01.12.2015
 • Сметки

Уведомление за прекратяване на поддържането на „Спестовен влог с бонус лихва, „Спестовна сметка „На сметка“ и „Пенсионен сезонен влог“

От 01.12.2015 г. УниКредит Булбанк преустановява поддържането на следните видове спестовни сметки за физически лица: Спестовен влог с бонус лихва, Спестовна сметка „На сметка“ и Пенсионен сезонен влог.

 • 27.02.2015
 • в сила от 01.05.2016
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 01.05.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки за физически лица.

 • 28.11.2014
 • в сила от 01.02.2015
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.02.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по посочените спестовни сметки за физически лица.

 • 01.09.2014
 • в сила от 01.11.2014
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.11.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по посочените спестовни сметки за физически лица:

 • 28.07.2014
 • в сила от 29.09.2014
 • Сметки

Промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 29.09.2014 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • 22.05.2014
 • в сила от 22.07.2014
 • Сметки

Промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 22.07.2014 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти. Промяната касае времето за изпълнение на платежни нареждания.

 • 01.03.2014
 • в сила от 01.03.2014
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 01.05.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки „Повече“ за физически лица.

 • 01.11.2013
 • в сила от 03.01.2014
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 03.01.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки на физически лица. Промените в Лихвения бюлетин за физически лица ще засегнат всички новооткрити и съществуващи спестовни сметки.