Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Промени по тарифи, лихви и условия

Промени по тарифи, лихви и условия

Затвори икона
 • Календар икона 25.06.2021
 • Календар икона в сила от 25.08.2021
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 25.08.2021

Промeните са в Приложение 1 Време за изпълнение на нареждания за местни и презгранични кредитни преводи в „УниКредит Булбанк“ АД (от понеделник до петък), за филиалите, работещи в събота, текущо се обработват само вътрешнобанковите преводи.

 • Календар икона 29.12.2020
 • Календар икона в сила от 30.12.2020
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за сметки за физически лица в сила от 30.12.2020

Считано от 30.12.2020 г. влизат в сила промени в ОУ на УниКредит Булбанк за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • Календар икона 17.12.2020
 • Календар икона в сила от 01.01.2021
 • Текст файл икона Тарифа, Лихвен бюлетин, Сметки, Депозити, Електронни услуги, Карти, Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

 • Календар икона 30.11.2020
 • Календар икона в сила от 01.02.2021
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Сметки за ФЛ - в сила от 01.02.2021

Считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени в ОУ на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • Календар икона 23.04.2020
 • Календар икона в сила от 24.06.2020
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 24.06.2020

Промeните са основно в РАЗДЕЛ I: БАНКОВИ СМЕТКИ, РАЗДЕЛ ІІ: КОМУНАЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ и РАЗДЕЛ ІII: ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ИНСТРУМЕНТИ

 • Календар икона 13.01.2020
 • Календар икона в сила от 13.03.2020
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 13.03.2020

Промeните са основно в РАЗДЕЛ I: БАНКОВИ СМЕТКИ и РАЗДЕЛ VI: РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 • Календар икона 10.12.2019
 • Календар икона в сила от 10.02.2020
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 10.02.2020

От 10.02.2020 г. „УниКредит Булбанк“ АД преустановява поддържането на спестовна сметка „Многофакторен влог“.

 • Календар икона 01.12.2019
 • Календар икона в сила от 01.02.2020
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 01.02.2020

Считано от 01.02.2020 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по съществуващите спестовни сметки „Многофакторен влог“.

 • Календар икона 06.07.2018
 • Календар икона в сила от 06.09.2018
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица, в сила от 06.09.2018

Във връзка с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, считано от 06.09.2018 г., Банката въвежда промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • Календар икона 25.09.2017
 • Календар икона в сила от 24.11.2017
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за прекратяване на поддържането на спестовна сметка "Повече"

Считано от 24.11.2017 г. „УниКредит Булбанк“ АД преустановява поддържането на спестовна сметка „Повече“ за физически лица.

 • Календар икона 01.04.2016
 • Календар икона в сила от 04.06.2016
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 04.06.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • Календар икона 16.12.2015
 • Календар икона в сила от 22.02.2016
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 22.02.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • Календар икона 01.10.2015
 • Календар икона в сила от 01.12.2015
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за прекратяване на поддържането на „Спестовен влог с бонус лихва, „Спестовна сметка „На сметка“ и „Пенсионен сезонен влог“

От 01.12.2015 г. УниКредит Булбанк преустановява поддържането на следните видове спестовни сметки за физически лица: Спестовен влог с бонус лихва, Спестовна сметка „На сметка“ и Пенсионен сезонен влог.

 • Календар икона 27.02.2015
 • Календар икона в сила от 01.05.2016
 • Текст файл икона Лихвен бюлетин, Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 01.05.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки за физически лица.

 • Календар икона 28.11.2014
 • Календар икона в сила от 01.02.2015
 • Текст файл икона Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.02.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по посочените спестовни сметки за физически лица.

 • Календар икона 01.09.2014
 • Календар икона в сила от 01.11.2014
 • Текст файл икона Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.11.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по посочените спестовни сметки за физически лица:

 • Календар икона 28.07.2014
 • Календар икона в сила от 29.09.2014
 • Текст файл икона Сметки

Промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 29.09.2014 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • Календар икона 22.05.2014
 • Календар икона в сила от 22.07.2014
 • Текст файл икона Сметки

Промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 22.07.2014 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти. Промяната касае времето за изпълнение на платежни нареждания.

 • Календар икона 01.03.2014
 • Календар икона в сила от 01.03.2014
 • Текст файл икона Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 01.05.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки „Повече“ за физически лица.

 • Календар икона 01.11.2013
 • Календар икона в сила от 03.01.2014
 • Текст файл икона Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 03.01.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки на физически лица. Промените в Лихвения бюлетин за физически лица ще засегнат всички новооткрити и съществуващи спестовни сметки.