Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 25.08.2021

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 25.06.2021
  • Проверка икона в сила от 25.08.2021
  • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 25.08.2021

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че считано от 25.08.2021 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.
Промeните са в Приложение 1 Време за изпълнение на нареждания за местни и презгранични кредитни преводи в „УниКредит Булбанк“ АД (от понеделник до петък)1, за филиалите, работещи в събота, текущо се обработват само вътрешнобанковите преводи, както следва:


„1 За плащания, които не са спрени от системата за проверка по списъци във връзка с регулациите и мерките за борба с финансиране на тероризма и прането на пари и не са задържани за проверка от системата за откриване на неразрешени платежни операции или платежни операции с цел измама и има разполагаемост по сметката, от която е нареден преводът.“


С настоящото уведомление Банката изпълнява задължението си на доставчик на платежни услуги, съгласно чл. 62 от ЗПУПС, да информира с двумесечно предизвестие клиентите си за предстоящи промени в условията на рамковия договор.


С настоящото уведомление Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай, че ползвател на платежни услуги не приема промените, той има право да прекрати рамковия договор и съпътстващите го договори по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения.