Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 10.02.2020

  • 10.12.2019
  • в сила от 10.02.2020
  • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 10.02.2020

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че от 10.02.2020 г. „УниКредит Булбанк“ АД преустановява поддържането на спестовна сметка „Многофакторен влог“, включително и съвместна спестовна сметка „Многофакторен влог“  за физически лица.  

След 10.02.2020 г.  всички сметки от горепосочения вид, за които не е подадено искане за закриването им, ще бъдат служебно преоформени в сметка  „Стандартна спестовна сметка“. Вижте повече в приложения файл.