Уведомление за предстоящи промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица, в сила от 06.09.2018

  • 06.07.2018
  • в сила от 06.09.2018
  • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица, в сила от 06.09.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, считано от 06.09.2018 г., Банката въвежда промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

С пълните текстове на новите Общите условия може да се запознаете тук и във всеки офис на Уникредит Булбанк АД.