Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ и ФЛ - в сила от 01.08.2022

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 27.07.2022
  • Проверка икона в сила от 01.08.2022
  • Текст файл икона Тарифа, Сметки, Депозити

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ и ФЛ - в сила от 01.08.2022

Уважаеми клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.08.2022 г. влизат в сила следните изменения в Тарифа на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци (Тарифата) и Тарифата за таксите и комисионните на Уникредит Булбанк АД за физически лица: