Уведомление за предстоящи промени в Сметки за ФЛ - в сила от 01.02.2021

  • 30.11.2020
  • в сила от 01.02.2021
  • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Сметки за ФЛ - в сила от 01.02.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Промeните са в РАЗДЕЛ I „БАНКОВИ СМЕТКИ“ и РАЗДЕЛ V „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ“, както следва:

І. ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЛОГОДАТЕЛЯ

Повече подробности ще намерите в приложения файл.