Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за сметки за физически лица в сила от 30.12.2020

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 29.12.2020
  • Проверка икона в сила от 30.12.2020
  • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за сметки за физически лица в сила от 30.12.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни преводи в евро, считано от 30.12.2020 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Промeните са в РАЗДЕЛ IХ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРЕДИТЕН ПРЕВОД

Вижте повече в приложения файл.