Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 01.02.2020

  • 01.12.2019
  • в сила от 01.02.2020
  • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в спестовна сметка „Многофакторен влог“ - в сила от 01.02.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за следните промени относно спестовна сметка „Многофакторен влог“:

  1. Считано от 01.12.2019 г. се прекратява предлагането за нови продажби на спестовна сметка „Многофакторен влог“;
  2. Считано от 01.02.2020 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по съществуващите спестовни сметки „Многофакторен влог“. Вижте повече в приложения файл.