Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 30.04.2020

  • 02.03.2020
  • в сила от 30.04.2020
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 30.04.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 30.04.2020г. влиза в сила следната промяна в Тарифата на Банката за физически лица:

1. В Раздел VI. КРЕДИТИ:

 

2.4.

Предоговаряне на други условия по кредит, при подадено искане от клиент

60 BGN

30 EUR