Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 01.10.2020

  • 31.07.2020
  • в сила от 01.10.2020
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 01.10.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2020 г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Уникредит Булбанк за физически лица:

1. В Раздел I. Сметки:

2. В раздел VІІ. Карти. В Приложенията за дебитни карти - № 8.1.1, 8.1.2, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11 се добавя нова такса и забележка към нея.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.