Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 12.05.2020

  • 11.03.2020
  • в сила от 12.05.2020
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 12.05.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12.05.2020г. влизат в сила следните промени в Тарифата на Банката за физически лица: