Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 23.03.2020

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 23.01.2020
  • Проверка икона в сила от 23.03.2020
  • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 23.03.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 23.03.2020 г. влизат в сила нови промени в Тарифата на банката за  физически лица. 

Информация във връзка с промяната на лимитите по дебитни и кредитни карти за физически лица.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.
 

Подробности ще намерите в приложения файл.