Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 08.03.2021

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 08.01.2021
  • Проверка икона в сила от 08.03.2021
  • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 08.03.2021

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме Ви, че считано от 08.03.2021 г., влизат в сила следните промени в Тарифата  за такси и комисиони на Уникредит Булбанк  АД за физически лица:

Промени в Раздел IІІ. Преводи и директен дебит, чл.6

Вижте повече в приложения файл.


С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ви пожелава бъдещи успехи в работата и ползотворна съвместна дейност!