Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 05.04.2021

  • 05.02.2021
  • в сила от 05.04.2021
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 05.04.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 05.04.2021 г., влизат в сила следните промени в Тарифата за такси и комисиони на „УниКредит Булбанк“ АД за физически лица: