Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредитна карта Mastercard Business Credit

 • Ексклузивен достъп до Бизнес салони На летище София, Виена, Истанбул, Белград и Скопие
 • Priority Pass Digital до два безплатни достъпа на година до над 1 500 бизнес салона в над 100 държави
 • Global Data Roaming Безплатен роуминг чрез е-SIM на мобилния телефон
 • Airport Security Fast Track
 • Безплатна застраховка "Помощ при пътуване и злополука".
Кредитна карта Mastercard Business

Кредитна карта Mastercard Business Credit

Характеристики

Кредитна карта Mastercard Business Credit е практично решение за малки и средни предприятия. Картата съчетава бързина и сигурност и е най-подходящият продукт, който да насочи вашия бизнес в динамична посока. 

Възползвайте се от картата за бизнес клиенти и увеличете възможностите на своята фирма. 

Mastercard Business Credit предоставя подробна информация за управлението на фирмените финанси, намалява до минимум бюрократичните операции, дава по-голям контрол и намалява разходите за администриране на всяко плащане.

Сега кредитните карти Mastercard Business Credit се предлагат при промоционални условия!


Кредитен лимит

Икона

От 1 000 лв. до 50 000 лв.

Валута

Икона

Лева, евро

Време за издаване

Икона

до 5 работни дни

Валидност на кредитния лимит

Икона

2 години

Валидност на картата

Икона

4 години

Минимална погасителна вноска

Икона

3% от разрешения кредитен лимит

Гратисен период

Икона

До 45 дни за покупки на ПОС терминал.

При пълно погасяване на общата дължима сума до 15-то число на месеца не дължите лихва за използваните средства за покупки.

Дата на погасяване

Икона

От 1-во до 15-то число на месеца

Покритие

Икона

Международно

Допълнителна карта

Икона

Възможност за издаване

Сигурни плащания към онлайн търговци

Икона

С "Динамична парола"

Без въвеждане на ПИН код за суми до 100 лв.

Икона

в страната, при безконтактно плащане

Погасяване на задължението

Икона

Не е необходимо да се покрива изцяло изразходвания кредитен лимит. Има възможност за плащане само на минимална фиксирана сума всеки месец.

 • Директен дебит - автоматично погасяване от друга сметка на минимална погасителна вноска или на цялото задължение по кредитната карта.
 • Мобилно или онлайн банкиране - погасяване на минимална погасителна вноска или на сума по-голяма от нея директно по картовата сметка.
 • Вноска на банкомат - в брой по кредитната карта.
 • По сметка на каса в банков клон.

24/7 център за обслужване

Икона

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата

Извлечения и известия

Икона
 • Безплатно месечно извлечение по e-mail
 • Безплатен напомнящ SMS и e-mail 5 дни преди датата на издължаване за дължима сума и 3 дни след датата на издължаване

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Тарифа и общи условия

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Приложение на картата

 • Използвате картата при резервации на автомобили под наем, самолетни билети и хотели.
 • Теглите пари в брой от банкомат и на каса в банка от ПОС терминал
 • Плащате стоки и услуги в търговски обекти на ПОС терминал в страната и в чужбина.
 • Променяте ПИН-код, проверявате наличност по сметка и последните пет трансакции само на банкомати в България.
 • Плащате стоки и услуги в интернет.
 • Плащате сметки и услуги от банкомат в България чрез системата B-Pay.
 • Проверявате наличност по картовата сметка на банкомати в България и в чужбина.
 • Нареждате или получавате Cash M превод мигновено на всеки един банкомат на банката.

Кандидатстване

Необходими документи и условия

 • Лична карта на клиента
 • Чужденците представят документ за пребиваване в България
 • Попълване на Искане за издаване на бизнес кредитна карта

Заявете вашата Mastercard Business Credit

В клон на банката

Заявете картата във всеки клон на банката.

Съвети за сигурност

Погрижете за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

Допълнителни услуги

Други предложения за банкови карти