Застраховки към карти

Застраховайте вашата дебитна или кредитна карта и вещите, които носите с нея, срещу непредвидени събития.

Застраховка „Защитен портфейл“

Застраховка „Защитен портфейл“ от Алианц България защитава вашата дебитна или кредитна карта и вещите, които носите с нея, срещу загуба и кражба.

Застраховка „Защитен портфейл +“

Застраховка „Защитен портфейл +“ защитава вашата карта и вещите, които носите с нея, срещу непредвидени събития като кражба, грабеж и загуба.

Застраховка „Кредитна стабилност“

Застраховка „Кредитна стабилност“ ви защитава в случай на непредвидени събития, които биха ви попречили да плащате вноските по вашата кредитна карта.

Застраховка „Помощ при пътуване и злополука“

Застраховка „Помощ при пътуване и злополука“ ви осигурява спокойствие по време на пътуване в чужбина.