Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Реално терминално устройство ПОС

Предложете на клиентите си сигурен, удобен и модерен начин на разплащане във вашите търговски обекти. Приемането на плащания с банкови карти подпомага развитието на вашия бизнес, изгражда атрактивен имидж пред вашите клиенти и им дава гъвкавост и избор на начина на плащане.

  • Създавате допълнително удобство на клиентите си.
  • Намалявате касовите наличности и разходи по инкасова дейност.
  • Улеснявате процеса при счетоводно отчитане във фирмата.

 

 

Реално терминално устройство ПОС

Характеристики

Приемане на трансакции

Икона

Приемане на всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International.

Валута на сметката

Икона

Лева, евро

Срок за заверка на плащанията

Икона

До 1 работен ден

Време на инсталиране

Икона
  • 5 работни дни за регион София
  • 8 работни дни за страната

Осчетоводяване на плащания

Възможност за осчетоводяване на плащания с карти на реално терминално устройство ПОС и дължимите на банката такси по две отделни разплащателни сметки в лева и евро.

Работа с реално терминално устройство ПОС

Икона

Обучение за работа с терминалното устройство.

Инструкции и поддръжка

Икона

Подробни инструкции за работа с терминалното устройство ПОС и техническа поддръжка.

Дежурен център

Икона

24 часов/7 дневен дежурен център за обслужване.

Допълнителни функционалности

  • Стационарни устройства с GPRS и LAN (Ethernet) комуникация
  • Мобилни устройства с GPRS комуникация

Свързване на терминалното устройство ПОС с касовата система в търговския обект.

Услугата позволява извършване на плащане на стока или услуга без физическото присъствие на картата. Предлага се на търговци, чиито предмет на дейност е свързан с хотелски резервации и рент-а-кар услуги.

Картодържателят може да получи до 50 лв. в брой за една трансакция при плащане на стоки или услуги с карта на Visa, V PAY, Visa Electron, Maestro и MasterCard.

Гъвкава и автоматизирана програма за взаимно партньорство между банката и търговци. Програмата дава възможност на търговеца да възнагради свои клиент с награда под формата на точки при извършване на плащане с карта. Партньорите могат да създават различни кампании като happy hour, достигнат оборот или при рожден ден на клиента.

Разсрочването на покупка е възможно с кредитни карти на физически лица Visa Classic Shopping card, издадени от Банката. Разсрочването на покупка може да бъде направено при суми на стойност над 100лв. за 3, 6, 9, 10, 12, 18, 24, или 36 месеца съгл. Тарифата на Банката за физически лица.

Кандидатстване

Кой може да кандидатства за реално терминално устройство  ПОС?

Всички юридически лица (регистрирани по Търговския закон), еднолични търговци и други физически лица, които извършват търговска дейност, съгласно чл. 2. от Търговския закон:

  • Самоосигуряващи се лица.
  • Лица, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитавани от тях жилища.

Какво е необходимо?

Да се подаде Искане в клон на УниКредит Булбанк и ако е необходимо да се открие разплащателна сметка.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна