Булдирект е вътрешнобанкова автоматизирана система за разплащания в лева, основана на принципите на директния дебит. Разплащанията се извършват между юридически лица – клиенти на УниКредит Булбанк, контрагенти съгласно споразумения за предоставяне на стоки/услуги. Услугата е ефективнно решение за нашите корпоративни клиенти за лесно, бързо и удобно събиране на вземанията от своите платци.

Платците предоставят съгласия за директен дебит. Въз основа на тях и на информация за задълженията им системата извършва автоматично събиране на вземанията на фирмата-доставчик от сметките на платците. В услугата съществуват и допълнителни опции, които могат да отговорят на специфични изисквания от страна на клиентите.

Булдирект предоставя възможност на клиентите на УниКредит Булбанк за автоматично събиране на вземания и/или погасяване на задължения.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна