Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Авизиране на банкова гаранция

УниКредит Булбанк, в ролята на авизираща банка получава банкова гаранция, издадена от друга банка – гарант, която авизира на клиента – бенефициент по гаранцията, без всякакъв ангажимент по гаранцията. Ролята на авизиращата банка по получена гаранция се свежда до потвърждаването на нейната автентичност пред клиента - бенефициент по гаранцията и изпращане на евентуално искане за плащане по гаранцията, отправено от бенефициента.

Авизиране на банкова гаранция

Предимства

  • Получавате потвърждение за автентичността на получената гаранция,
  • Можете да получите експертно становище при предявяване на искове по гаранцията.

Важно: При договаряне получаването на банкова гаранция трябва да сте наясно с надеждността на гаранта, издаващ гаранцията.

Авизирането на банкови гаранции е регулирано съгласно Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване на Международната търговска камара в Париж, ако гаранцията изрично посочва, че е подчинена на тях.

Местните гаранции обикновено се издават на хартиен носител и изпращат директно до бенефициента, а не до обслужващата го банка. За ваше удобство и намаляване на риска се препоръчва тези гаранции да бъдат администрирани в УниКредит Булбанк.

Често задавани въпроси

Иск по дадена гаранция може да бъде предявен само в случай на неизпълнение на задълженията на партньора ви, обезпечени с тази гаранция.

Бихте могли на предварителен етап да се консултирате с експертите на УниКредит Булбанк. Може да поискате от вашия търговски партньор да нареди издаване на контра-гаранция в полза на УниКредит Булбанк, на базата на която банката ще издаде гаранция във ваша полза, при наличие на необходимите кредитни лимити.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Модул Търговско финансиране в Булбанк Онлайн

Модул Търговско финансиране като част от услугата Булбанк Онлайн е функционалност за приемане на заявки от клиенти и извършване на сделки за търговско финансиране.

Платформата е разработена с цел да улесни и ускори комуникацията между страните по сделката чрез възможност за обработка и достъп до информация за банкови гаранции, акредитиви и документарни инкаса в реално време.

Вход   научете повече

Допълващи продукти