Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сконтиране на акредитиви

Откупуване на вземания по експортен акредитив, платим на отсрочено плащане (30, 60, 90 и т.н. дни). УниКредит Булбанк сконтира акредитиви, потвърдени от нея, по които бенефициентът е представил редовни документи, или след получаване от Издаващата банка на автентично потвърждение за плащане на падежа по непотвърдени акредитиви.

Сконтиране на акредитиви

Предимства

  • Бърз и лесен достъп до услугата клиентът може да получи средствата в рамките на същия или на следващия ден от сключване на договора
  • Пълно елиминиране на кредитния риск за клиента
  • Не се налага оценка на кредитоспособността на клиента, тъй като рискът на банката не е към него, а към Издаващата банка

За кого е предназначен?

  • Износители и продавачи на стоки и/или услуги в чужбина и страната, плащането на които е договорено с акредитив, платим с отсрочено плащане от 30, 60, 90 и т. н. дни.

Заявяване на услугата

Моля, свържете се с нашия Екип Консултации Търговско финансиране за необходимите документи за сконтиране на експортен акредитив.

Условия за откупуване на вземания по акредитив

  • При потвърден акредитив - представените стоково-разпоредителни документи са в съответствие с условията на акредитива.
  • При непотвърден акредитив - получено е неотменяемо, автентично потвърждение за плащане.
  • Размерът на сконтираните вземания трябва да бъде в рамките на одобрения кредитен лимит на банката и държавата.

Често задавани въпроси

Не, тъй като ангажиментът на банката издател да плати изискуемите стоково-разпоредителни документи по акредитива на определена дата служи като обезпечение.

  • Сконтова лихва
  • Такса откупуване на вземане

Обикновено това не е възможно, тъй като банката трябва внимателно да оцени риска от всяка издаваща банка, заедно с конкретните срокове и условия на всеки акредитив. Предложението за сконтиране обикновено се структурира за всеки отделен случай.

Да, в случай че купувачът и продавачът са се споразумели за начина на плащане с акредитив с разсрочено плащане.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Сходни продукти

Допълващи продукти