УниКредит Булбанк допълнително ще ускори плащанията по фактури към доставчиците си

УниКредит Булбанк ще подкрепи своите доставчици на продукти и услуги като допълнително съкрати срока, в който извършва плащанията си по фактури. Това значително ще ускори платежния цикъл и ще гарантира, че плащанията се извършват по-бързо от стандартните договорни условия от между 15 и 60 дни. Ускоряването на плащанията ще подпомогне допълнително бизнеса на доставчиците на банката в управлението на оборотния им капитал.

Това е поредната стъпка, която предприемаме като отговорен корпоративен гражданин, за да подпомогнем справянето с последиците от кризата, предизвикана от COVID-19. Ние работим постоянно да адаптираме процесите в банката към новото нормално и това важи и за плащанията към доставчици, които се стремим да изпълняваме възможно по-бързо, въпреки новите условия за работа. Придвижвайки плащанията, ние добавяме ликвидност към реалната икономика в момент, когато това има голямо значение. Както винаги досега, искаме да действаме като надежден партньор на нашите доставчици и ще ги насърчаваме да действат по подобен начин по отношение на техните собствени вериги за доставки“, коментира Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк.

В ситуацията на извънредно положение в страната УниКредит Булбанк работи активно за развитие на дигиталните си канали, така че да предложи на клиентите си възможно повече продукти и услуги, достъпни през телефон или компютър. Банката е създала организация, така че филиалите й да продължат да обслужват клиенти при максимална възможна защита за тях и за служителите.

Наскоро УниКредит Булбанк обяви и стабилизационните си мерки в подкрепа на кредитополучателите на банката, които срещат трудности да изплащат задълженията си, поради извънредните мерки, свързани с пандемията.

Банката направи и дарение от общо 225 хиляди лева – на „Пирогов“ за покриване на неотложните медицински нужди на най-голямата спешна болница и на Министерство на здравеопазването за купуване на тестове за COVID-19 и подпомагане дейността на лабораториите